Het FotoFestival Naarden vindt al sinds de eerste keer (in 1989) in de vesting van Naarden plaats. Zo kunnen de bezoekers de uitgebreide tentoonstelling van hedendaagse foto’s bekijken, al wandelend door de geschiedenis van Nederland. 

Nadat de eerste nederzetting Naarden aan de Zuiderzee verwoest was tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, werd het nieuwe Naarden meer landinwaarts gebouwd. Zo lag het veiliger voor de – toen nog soms woeste – Zuiderzee, maar het was ook een economisch strategisch interessante locatie: iedereen die vanuit het oosten naar Amsterdam reisde, kwam nu door Naarden.

De strategische ligging was ook vanuit militair opzicht relevant: het werd onderdeel van de Hollandse waterlinie, een verdedigingslinie tussen Muiden en de Biesbosch. Naarden werd verstevigd en verbouwd tot vesting, met bastions, een vestinggracht, stadswallen en –poorten. De gronden rondom de vesting werden afgegraven zodat het land lager lag en – indien nodig – onder water gezet kon worden.

Het afgegraven zand werd per boot via de speciaal voor dit doel gegraven vaarten naar Amsterdam gevaren. Hier was zand hard nodig om de moerassige grond te dempen voor de aanleg van de grachtengordel.

 

Naarden Vesting - FotoFestival Naarden