©Kranendonk en Visser, Droomwereld, FFN2021
©Anouk Kruithof, Universal Tongue, FFN2021

fotofestival naarden

FotoFestival Naarden (FFN) is een tweejaarlijkse fototentoonstelling die al sinds 1989 de actuele stand in de autonome fotografie weergeeft. De fotografie beweegt en verandert en daarom is ook het FotoFestival in beweging. Niet alleen ontwikkelt de fotografie zich, er zijn talloze crossovers tussen uitingsvormen in de beeldende kunst: bewegend beeld, installaties, video-art, steeds meer vervagen de grenzen van wat ooit de fotografiekunst was. 

Het festival richt zich niet alleen op documentaire fotografie, maar ook op fotografie die trouw is aan de basisprincipes van schoonheid en kunstzinnigheid - in de breedste zin van het woord. Juist op dit snijvlak van documentaire en kunstzinnige fotografie willen we bezoekers tot denken aanzetten en hen hun visie op de actualiteit veranderen of ontwikkelen.

©Mounir Raji, Yallah, FFN2021

missie

Het FotoFestival Naarden biedt het brede en groeiende publiek een spiegel van de maatschappij door met zorg uitgekozen werk van hedendaagse fotografen tentoon te stellen en zo actuele thema’s inhoud te geven en het publiek een nieuwe, andere of vernieuwde blik op deze thema’s aan te reiken. Zij biedt hiertoe hedendaagse fotografie in de breedste zin van het woord en vanuit een inclusieve gedachte: relevante collecties en series van grote, gevestigde fotografen, vernieuwende technieken en hernieuwde ‘oude’ technieken, een podium voor jong talent, multimedia en alles wat zich daartussen en daaromheen bevindt.

 

visie

Het Fotofestival heeft een sterke eigen signatuur ontwikkeld door verschillende tentoonstellingen te tonen met werk van jong talent en van de gevestigde namen. FotoFestival Naarden ontdekt, lanceert en helpt nieuw talent op verschillende manieren bij de start van hun, niet zelden, veelbelovende carrière. Het publiek wordt een unieke visuele beleving geboden, verrijkt met de sfeer van de omgeving. Deze ingrediënten vormen de ruggengraat van het festival. Voor de editie van 2021 wordt speciale aandacht besteed aan twee bijzondere doelgroepen: het oudere publiek, waarvoor samengewerkt wordt met een verpleeginstelling van Vivium in de gemeente, en slechtzienden waarvoor een samenwerking wordt aangegaan met Koninklijke Visio, expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen, onder andere gevestigd in deze regio.

DOeL

Het FotoFestival:

  • stelt zich ten doel iedere twee jaar op de hoogst haalbare wijze voor een zo inclusief mogelijk publiek een prikkelend overzicht te geven van de ontwikkelingen in de (kunst)fotografie in binnen- en buitenland, aan de hand van actuele thema’s met oog voor vernieuwing;
  • biedt jong talent in de fotografie een uniek podium zich te presenteren aan zowel het publiek als aan de professionals uit het vak;
  • biedt kinderen en jongeren uit de omgeving een manier om kennis te maken met fotografie zoals zij dat normaal niet doen: door een educatieprogramma en door leuke workshops;
  • weet met een afwisselend activiteitenprogramma en een aansprekende presentatie op overtuigende wijze een grote, brede doelgroep voor de presentatie te bereiken, waarbij de komende editie speciale aandacht besteed wordt aan de groep senioren met Alzheimer en de groep slechtzienden/blinden – ook voor deze groepen wordt het thema en de fotografie toegankelijk gemaakt.
©Alison Luntz, In Spirit, FFN2021

Artistieke verdieping

De afgelopen editie (FFN 2019) liet een artistieke verdieping zien die tot stand kwam door  het aantrekken van een nieuw curatoren-team. Nieuwe èn gevestigde namen, video-art, installaties en vergaande digitale fotografische bewerkingen maar ook de analoge en plaattechniek – het festival toonde een grote diversiteit maar ook een eenheid in het thema ‘marvelous misfits’.

Fotografie blijft het hoofdthema en gerelateerde kunstvormen krijgen hun plek in de komende edities van het festival. In de komende jaren wil het festival zich openen voor nog meer nieuw en gevestigd talent in de fotografie maar ook cross overs maken naar film, digitale kunst, installaties en mogelijke andere beeldvormen om zo een nog gevarieerder en sterker programma te bieden aan alle doelgroepen en bij te dragen aan het profiel van Naarden als culturele bestemming.

Bestuur

Het bestuur van het FotoFestival Naarden is als volgt samengesteld: 

Evelien Kunst, voorzitter

Clarels van Zwetselaar, secretaris

Ernst de Wijs, penningmeester

Ben van der Sluis, lid 

 

 

 

©Melissa Schriek, ODE, Act of Carrying, FFN2021
Top