© René Clement, FFN 2019
© Paul Kooiker, FFN 2019

Voorwaarden voor deelname

 

 1. Algemeen

FotoFestial Naarden verwelkomt een variëteit aan werk vanuit diverse culturele, artistieke, maatschappelijke en politieke perspectieven met oog voor het overkoepelend thema The Art of Living. Alle kunstzinnige richtingen van de fotografie zijn toegestaan: bewegend beeld, installaties, conceptuele fotografie, etc. Belangstellende fotografen kunnen gebruik maken van de open inschrijving. Fotografen die bezig zijn met nieuw werk, kunnen aangeven dat ze dat later inzenden (maar uiterlijk 30 april 2021; N.B. de inzendtermijn is verlengd!). Fotografen kunnen via de upload pagina op deze website hun werk ter beoordeling uploaden. De 'Open Call' voor deelname aan het festival is aan een aantal voorwaarden gebonden.

 1. Diversiteit en inclusie

FotoFestival Naarden omarmt gelijkheid van iedereen en de principes van diversiteit en inclusie. Het FotoFestival Naarden streeft naar gelijke toegang tot kunst en cultuur voor iedereen. Voor FotoFestival Naarden staat de eigenheid van ieder mens centraal, ongeacht tot welke groepsidentiteit iemand zichzelf dan ook rekent.

 1. Tentoonstelling

Het geselecteerde werk wordt tentoongesteld gedurende de openstelling van het FotoFestival Naarden 2021: 3 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021, en vormt zo een onderdeel van het FotoFestival Naarden 2021. De precieze locatie wordt nader bepaald.

 1. Inzend periode

Fotografen kunnen werk insturen vanaf 1 augustus 2020 tot en met 30 april 2021.

 1. Productie werk

Het werk dat wordt ingezonden is gemaakt ná juni 2019.

 1. Wie kan insturen?

Fotografen die werk willen insturen, moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • afgestudeerd zijn aan een erkende kunst- of fotoacademie
 • en/of lid zijn van een beroepsvereniging (zoals DuPho)
 • en/of die een expositie hebben gehad.
 1. Aanmeldprocedure

De volgende stappen worden doorlopen voor een geslaagde aanmelding voor de open call:

 • Registratie op de website van FotoFestival Naarden
 • Ontvangst e-mail om account te activeren
 • Activeer het account
 • Inloggen op de website
 • Aanmelden en uploaden werk
 • Betalen 
 • Ontvangstbevestiging aanmelding en betaling.

Inzenden kan tot en met 30 april 2021. Na deze datum wordt door het curatorenteam een aantal fotografen geselecteerd.

 1. Selectieprocedure

Vanaf 1 mei 2021 zal het curatorenteam de werken beoordelen. Alle fotografen die werk hebben aangemeld, worden op de hoogte gebracht van het oordeel van het curatorenteam over hun werk.

Mocht een fotograaf worden geselecteerd, dan wordt persoonlijk contact opgenomen door het curatorenteam om verdere afspraken te maken en een contract op te stellen. Er zal een aparte pagina per geselecteerde fotograaf worden aangemaakt op de website van FotoFestival Naarden.

 1. Publicaties

Door deel te nemen aan het FotoFestival Naarden verleent elke deelnemer hierbij het recht om foto's met de namen van de fotograaf onder vermelding van copyright en informatie met betrekking tot het werk te gebruiken voor promotionele doeleinden voor het FotoFestival Naarden.

 1. Randprogrammering

Deelnemende fotografen kunnen gevraagd worden deel te nemen aan de ‘artist talks’ als invulling van het randprogramma van het FotoFestival Naarden.

 1. Akkoord

Aanmelding voor de open call en/of deelname aan het FotoFestival Naarden als exposant impliceert de aanvaarding van deze regelementen en voorwaarden.

Bijdrage in de kosten

Voor iedere inschrijving wordt een bijdrage in de kosten van € 35,00 gevraagd. Het opzetten en uitvoeren van een festival kost erg veel tijd en geld. Het FFN is een vrijwilligersorganisatie die volledig afhankelijk is van sponsorgelden, een aantal subsidies en de verkoop van entreekaarten. Het zal je niet verbazen dat het niet makkelijk is voor FFN de begroting altijd helemaal rond te krijgen. Tot nu toe is dat gelukt, mede met jullie hulp. Daarom vragen wij ook deze keer weer een bescheiden bijdrage voor de inschrijving. Je krijgt er in ieder geval 1 gratis toegangskaart voor, ter waarde van € 19,50.

Beoordeling

De inzendingen worden geselecteerd door de curatoren van het fotofestival.

Top