ANBI

Stichting Fotofestival Naarden heeft de status van culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er bij schenkingen geen schenk- of erfbelasting moet worden afgedragen voor hetgeen het FotoFestival Naarden ontvangt, zodat het gehele bedrag ten goede komt aan het FotoFestival Naarden.

Het Fotofestival Naarden heeft geen winstoogmerk.

NAAM VAN DE INSTELLING

Stichting FotoFestival 

KAMER VAN KOOPHANDEL

41193782

RSIN/ FISCAAL NUMMER

8137.58.932

BANKGEGEVENS

Stichting FotoFestival
IBAN: NL38 RABO 0343718871

 

ANBI informatie stichting FotoFestival (website).pdf

Beleidsplan FotoFestival Naarden.pdf

©Richard Koek, Cadets, FFN2021
Top