In de weekeinden is in de Utrechtse Poort de installatie AHorse! van Wendy Gutman te zien.

De Utrechtse poort dateert uit 1877. Deze staat op de plaats van een poort uit de 17e eeuw. Omdat die poort al op verre afstand zichtbaar was, vormde hij een gemakkelijk doelwit bij een aanval op de vesting. Daarom werd hij in 1877 afgebroken en vervangen door de huidige poort. Vanuit de vesting gezien is de poort nog steeds opvallend.

Het gebouw bevat verschillende lokalen die vooral dienden als militaire wachtruimten: de manschappen, onderofficieren en officieren natuurlijk ieder een eigen ruimte, waarbij de officieren ook een prettig ruim toilet hadden in tegenstelling tot de andere manschappen. In de rechtervleugel was ook het cachot ondergebracht, bestaande uit twee cellen voor eenzame opsluiting en een ruimte voor de provoost, de politieman die op de gevangenen moest passen.