Wat is het FotoFestival Naarden?

FotoFestival Naarden (FFN) is een tweejaarlijkse fototentoonstelling die al sinds 1989 de actuele stand in de autonome fotografie weergeeft. De laatste vijf edities concentreerden zich vooral op de Nederlandse fotografie en fotografen. De fotografie beweegt en verandert en daarom  is ook het FotoFestival in beweging. Door de huidige maatschappelijke, sociale en politieke ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau zal het FotoFestival Naarden in 2019 meer aandacht gaan besteden aan internationale fotografen die zich richten op de verhalende fotografie. Daarbij kiezen we voor meerdere maatschappelijke en actuele thema’s. Wij kunnen daarbij gebruik maken van een groot nationaal en internationaal netwerk van fotografen en curatoren die het FFN in de afgelopen 30 jaar heeft opgebouwd.

Het festival richt zich niet alleen op documentaire fotografie, maar ook op fotografie die trouw is aan de basisprincipes van schoonheid en kunstzinnigheid. Juist op dit snijvlak van documentaire en kunstzinnige fotografie willen we bezoekers tot denken aanzetten en hen helpen hun visie op de actualiteit te ontwikkelen.

Missie

Het Fotofestival heeft een sterke eigen signatuur ontwikkeld door het benutten van de vesting Naarden als podium voor jong talent en tegelijk met gevestigde namen de stand van de kunstvorm fotografie te laten zien. Niet alleen het historisch erfgoed, maar ook locaties die normaliter gesloten zijn voor publiek zijn expositielocaties waardoor ook het erfgoed een rol speelt. Het festival stimuleert daarmee de ontdekking van zowel de vesting alsook fotografie door een groot publiek. Het Fotofestival ontdekt, lanceert en helpt nieuw talent op verschillende manieren bij de start van hun, niet zelden, veelbelovende carrière. Het publiek bieden we een unieke visuele beleving verrijkt met de sfeer van de omgeving van het historisch erfgoed. Deze ingrediënten vormen de ruggengraat van het festival.

 

Doel

Het FotoFestival:

 • stelt zich ten doel om iedere twee jaar op de hoogst haalbare wijze, voor een zo breed mogelijk publiek, een overzicht te geven van de ontwikkelingen in de maatschappij en de fotografie in binnen en buitenland, aan de hand van actuele thema’s, met oog voor traditie en de blik gericht op de toekomst;
 • biedt jong talent in de fotografie een uniek podium om zich te presenteren aan zowel een groot en breed publiek;
 • weet met een innovatief programma en een aansprekende presentatie op overtuigende wijze een grote, brede en ook jongere doelgroep voor de fotografie te bereiken;
 • gebruikt het erfgoed van Naarden als podium.

Conceptuele verbreding

De komende editie die in het voorjaar van 2019 van start gaat zal het festival een thematische verbreding aangaan. Om het festival actueel en aantrekkelijk te houden heeft het festival zichzelf opnieuw uitgevonden en heeft het programma daarmee meer uniciteit en diepgang gewonnen. De verbreding ontstaat door een verbinding aan te gaan met alles dat aan fotografie gerelateerd is en dat fotografie in zich heeft: beeld, verbeelding, media, verslaglegging, licht, actualiteit en lifestyle. Deze verbinding geeft de ruimte om de fotografie te combineren met film, muziek, mode, alle beeldende kunstvormen.

Fotografie blijft het hoofdthema en gerelateerde kunstvormen krijgen hun plek in de komende edities van het festival. Daarmee willen we bereiken dat het festival een unieke en onderscheidende positie verwerft binnen het aanbod van andere fotofestivals; Breda en Unseen. In de komende jaren wil het festival zich openen voor nog meer nieuw en gevestigd talent in de fotografie maar ook in de film, muziek, mode en beeldende kunst om zo een nog gevarieerder en sterker programma te bieden aan alle doelgroepen en bij te dragen aan het profiel van de Vesting van Naarden als culturele bestemming.

Onze ambitie is het dan ook om de komende jaren het festival te laten transformeren tot het festival waar je het talent van de toekomst in alle beeldende kunstvormen ontdekt, waar gevestigde namen exposeren en optreden, waardoor een zo breed mogelijk publiek wordt aangesproken.

De conceptuele verbreding vraagt nieuwe richtingen in de programmering, positionering, communicatie, diversiteit, internationalisering profilering en samenwerkingen. De editie van het 2019 is de eerste editie waarin de conceptuele verbreding concreet wordt toegepast.

Het thema voor 2019 is: ‘Dutch Masters & Marvelous Misfits’. Bij deze editie is het verband gelegd tussen fotografie en schilderkunst. Behalve foto’s zullen op het festival in 2019 ook schilderijen geëxposeerd worden. De schilderijen die tentoongesteld gaan worden, zijn van de hand van wat met recht Dutch Masters (Hollandse Meesters) genoemd kunnen worden. Het is de organisatie van het Fotofestival gelukt een particuliere collectie Hollandse Meesters, die niet zichtbaar is voor publiek, in bruikleen te krijgen. Het betreft de collectie uit de stichting P. en N. de Boer, voor het laatst zichtbaar in 1966 in het Singer museum te Laren.

 

Bestuur

Het bestuur van het FotoFestival is als volgt samengesteld:

 • André van der Velde, voorzitter
 • Hans Vernes, secretaris
 • Ernst de Wijs, penningmeester

Curatoren

 • Koos Breukel
 • Hedy van Erp

Uitvoerend team

 • Joke Smit, coördinatie
 • Ellen Piekaar, communicatie