gezocht: bestuursleden FOTOFESTIVAL NAARDEN

FotoFestival Naarden zoekt bestuursleden | Vacature voor een onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 1-11-2022

FotoFestival Naarden is een tweejaarlijks evenement waarbij werk van zo’n dertig hedendaagse fotografen uit binnen- en buitenland tentoongesteld wordt. De tentoonstelling wordt op ongeveer 10 locaties getoond, in de vesting zowel als in de openbare ruimte en ook op locaties die normaal gesproken voor publiek gesloten zijn. Iedere editie heeft een eigen thema waarmee fotografie verbonden wordt aan de maatschappelijke actualiteit. Op deze wijze biedt het festival actief aanknopingspunten tot discussies tussen publiek en kunst, publiek en fotograaf en het publiek onderling. De kernwaarden die FotoFestival Naarden in haar DNA draagt, zijn: verwondering, verbinding en vrijheid. Tijdens het fotofestival wordt er een uitgebreid randprogramma met workshops, debatten, rondleidingen, meet&greets, boekpresentaties, etc. uitgerold. Voor de scholen is een leuk educatief programma beschikbaar.

De volgende editie van het FotoFestival Naarden staat met potlood in de agenda voor mei-juni 2023.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting FotoFestival Naarden bestaat uit 3 tot 5 leden. Op dit moment bestaat het bestuur uit één lid en zijn er twee tot vier posities in het bestuur vrij door het aflopen van de termijn van vorige bestuursleden. De Stichting heeft een bestuursmodel wat wil zeggen dat het bestuur directe eindverantwoordelijkheid draagt en een actief sturende en toezichthoudende rol heeft.

Het bestuur komt regelmatig bij elkaar, minimaal 4 x per jaar. In de aanloop naar het festival is de frequentie van vergaderen hoger. Bestuursleden nemen in principe voor 4 jaar zitting met mogelijke herbenoeming van 4 jaar. De stichting en het bestuur daarvan onderschrijven de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit.

Het bestuur fungeert als werkgever van het uitvoerende team en staat dit team met advies terzijde, keurt de jaarstukken goed (jaarverslag en jaarrekening, beleidsplan inclusief begroting), denkt mee over de voortgang van de organisatie en uitvoering van het festival en vertegenwoordigt het festival bij diverse stakeholders.

Vacatures

Het bestuur van het FotoFestival Naarden heeft plaats voor de volgende rollen: voorzitter, secretaris, penningmeester en evt. algemene leden. We zoeken een enthousiaste leden die bestuurlijke ervaring en affiniteit met het werkterrein van het festival hebben en een goede balans weten te vinden tussen inhoudelijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

We vragen van de nieuwe bestuursleden:

  • Aantoonbare bestuurlijke ervaring
  • Affiniteit met het culturele veld, bij voorkeur met fotografie en evenementorganisatie
  • Een onafhankelijke, kritische houding
  • Strategisch denkvermogen
  • Bereid kennis en netwerk in te zetten voor het FotoFestival Naarden

Stichting FotoFestival Naarden hecht veel belang aan een diverse samenstelling van de organisatie. Bij de keuze van nieuwe bestuursleden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de diversiteit binnen het bestuur, onder meer qua leeftijd, culturele achtergrond en man-vrouwverhouding.
Lid van het bestuur van Stichting FotoFestival Naarden is een onbezoldigde functie. Eventuele onkosten gemaakt in de uitoefening van de functie kunnen worden vergoed.

Contactinformatie

Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie bij onze stichting?

Kandidaten kunnen reageren door het sturen van een motivatiebrief en cv. Voor meer informatie en/of vragen kan er contact worden opgenomen met Ernst de Wijs, ernstdewijs@fotofestivalnaarden.nl. Meer informatie over het festival (laatste editie, 2021): www.fotofestivalnaarden.nl

 

Top