Rachel Corner

In 1998 studeerde Rachel Corner af aan de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie, richting fotografie. Sindsdien werkt ze als freelance documentaire fotograaf. Dat doet ze in opdracht of ze initieert zelf fotografie projecten. Maatschappelijke betrokkenheid kenmerkt Rachel’s fotografie.

Een aantal beelden uit de serie Positive Lives zijn te zien in de Grote Kerk. 

Deze serie is gemaakt in opdracht voor Artsen zonder Grenzen in Zimbabwe. In de jaren ’90 van de vorige eeuw, tijdens de piek van de Aids epidemie, was Zimbabwe een van de hardst getroffen landen. Rond 30% van de bevolking raakte besmet met HIV en toegang tot medische zorg was er nauwelijks. Artsen zonder Grenzen zette met succes HIV/Aids-projecten op.

Een type daarvan waren de CARG’s (Community Antiretroviral Refill Groups). Dit zijn lokaal gedragen support groepen waar HIV-besmette lotgenoten elkaar kunnen ondersteunen en helpen. Een keer per maand komt de groep bij elkaar en iedere maand is een ander lid verantwoordelijk voor het ophalen en verstrekken van de virusremmende medicijnen. De CARG’s hebben ook een cruciale rol gespeeld bij het doorbreken van het stigma rond HIV/Aids. Dit heeft het mede mogelijk gemaakt dat veel besmette mensen weer volwaardig in de maatschappij kunnen meedraaien en een positief leven kunnen leiden.

Alle geportretteerden zijn lid van zo’n CARG in een buitenwijk van Harare.

Rachel Corner - FotoFestival Naarden

‘Mashiri (42, links) and Duduzile (40 rechts)’ 

Mashiri en Duduzile kwamen er in 2007 allebei achter dat ze HIV positief waren. In 2015 ontmoeten ze elkaar in een HIV support groep, werden verliefd en zijn nu getrouwd.