Ilco Louis

Leren is het hoogste doel. Als je ergens goed in wilt zijn, moet je het vooral vaak doen. Thuis met een boek op de bank gaat het niet gebeuren, er moeten meters gemaakt worden en liefst zoveel mogelijk.

Vanuit die gedachte is Ilco Louis (1969) in 2015 begonnen met een reeks portretten. Tenminste elke week eentje en steeds met globaal dezelfde condities qua techniek, licht en compositie. Door steeds dezelfde cyclus af te werken ontstaat een constante learning-loop.

Voor de keuze van modellen hanteert Louis een simpele maatstaf: hij benadert enkel mensen die hem fascineren en die vooral ook iets te vertellen hebben in beeld. Cees Dam (1932) is hiervan een mooi voorbeeld. Architect, hoogleraar en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw is op hoge leeftijd nog steeds werkzaam en een inspirator voor een aantal generaties.