Colette Lukassen

Op de foto zien we Lidwien en Maria, twee van een drieling (ze hebben nog een broer), echter hebben ze zelf sterk het gevoel een ééneiige tweeling te zijn.

Het is een van de beelden uit de serie ‘Gelijke Genen’. Een periode waarin twijfel bij mij de boventoon voerde voorafgaand aan de uiteindelijk genomen keuze voor pleegouderschap. 

Vertwijfeld of ik het zou kunnen, een kind opvoeden en liefhebben, dat andere genen heeft dan mijn biologische kinderen.  

Colette Lukassen - FotoFestival Naarden