Dustin Thierry

Ballroom Scene

Dustin Thierry is winnaar van de Selection of Dutch Photography Award 2019 voor zijn serie Ballroom Scene.

Afgelopen jaar begon Dustin zich te verdiepen in de ballroom scene in Amsterdam, Berlijn, Milaan en Parijs. ‘Houses’, zelf gekozen ‘families’, organiseren levendige bijeenkomsten waarin een basis van onderling vertrouwen alle ruimte geeft aan LHBTQ mensen die zich meer of minder extravagant willen tonen aan het publiek, dat grotendeels uit hun eigen gemeenschap bestaat.

Tijdens deze balls staat het vieren van de identiteit en zelfexpressie centraal. Deelnemers storen zich niet aan opgelegde kaders als witte suprematie en traditionele gender-normen. Dit geeft de scene een voelbaar emancipatoir karakter.

Het is een wereld van prachtige en gevoelige mensen, die soms met grote gebaren, maar vaak ook in subtiliteiten, zichzelf geven. En genieten van de aandacht die ze daarvoor terugkrijgen. De zwartwit-fotografie verwijst naar de ondergrondse atmosfeer in de jaren 70 en 80 waarin pioniers deze cultuur in de vorige eeuw lieten opbloeien.

Dustin Thierry - FotoFestival Naarden