Midden in de vesting, tegenover de Grote Kerk, staat het oude stadhuis, gebouwd in 1601.

Terwijl de Spanjaarden in 1572 het bloedbad van Naarden aanrichtten, wist een aantal bewoners te vluchten. Zij kwamen na het vertrek van de Spanjaarden terug en bliezen de stad nieuw leven in. Het stadhuis is daar een mooi voorbeeld van, gebouwd in Hollandse renaissancestijl, met een kenmerkende dubbele trapgevel.

Een pronkstuk van het stadhuis is de met eikenhout betimmerde Schepenenkamer waar destijds recht gesproken werd. In het plafond van de Schepenenkamer zijn de katrollen zichtbaar waarlangs een schellenkoord liep. Nadat de schepenen het vonnis hadden geveld, kon de schout met het schellenkoord zijn manschappen in het wachtlokaal waarschuwen dat ze moesten komen om de gevangene naar het schavot te slepen. De gevangene stond terecht voor een eikenhouten balie waarachter de schout en schepenen waren gezeteld. Deze balie staat er nog steeds.

Op deze locatie zal Wim van Krimpen, voormalig directeur van het Gemeentemuseum Den Haag, de inhoudelijke samenstelling en de vormgeving verzorgen speciaal voor dit festival. In het oude stadhuis is tijdens het FotoFestival werk te zien van Eric Hamelink, Gerard Petrus Fieret, Helena van der Kraan en Paul Kooiker.

Curator: Wim van Krimpen