Wat is het FotoFestival Naarden?

FotoFestival Naarden (FFN) is een tweejaarlijks fototentoonstelling die al geruime tijd de actuele stand in de autonome fotografie weergeeft. De laatste vijf edities concentreerden zich vooral op de Nederlandse fotografie en fotografen. De fotografie beweegt en verandert en daarom  is ook het FotoFestival in beweging. Door de huidige maatschappelijke, sociale en politieke ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau zal het FotoFestival Naarden in 2017 meer aandacht gaan besteden aan internationale fotografen die zich richten op de verhalende fotografie. Daarbij kiezen we voor meerdere maatschappelijke en actuele thema’s. Wij kunnen daarbij gebruik maken van een groot nationaal en internationaal netwerk van fotografen en curatoren die het FFN in de afgelopen 27 jaar heeft opgebouwd.

Het festival richt zich niet alleen op documentaire fotografie, maar ook op fotografie die trouw is aan de basisprincipes van schoonheid en kunstzinnigheid. Juist op dit snijvlak van documentaire en kunstzinnige fotografie willen we bezoekers tot denken aanzetten en hen helpen hun visie op de actualiteit te ontwikkelen.

Missie

Het FotoFestival Naarden stelt zich ten doel om iedere twee jaar op de hoogst haalbare wijze, voor een zo breed mogelijk publiek, een overzicht te geven van de ontwikkelingen in de maatschappij en de fotografie in binnen en buitenland, aan de hand van actuele thema’s, met oog voor traditie en de blik gericht op de toekomst.

Dynamisch programma

De festivalbezoeker zal aan de hand van meerdere thema’s het FotoFestival Naarden als een belevenis ervaren. Een belevenis die niet alleen gecreëerd wordt door de tentoonstellingen, maar ook door een dynamisch en uitgebreid programma met activiteiten. De bezoeker wordt uitgedaagd  om deel te nemen aan portfolioreviews, rondleidingen, lezingen, wedstrijden, meet & greet met de exposerende fotografen, boekbesprekingen, signeersessies en educatieve projecten.

Tijdens het FFN vindt in Naarden-Vesting het ‘OFF festival’ plaats, met gratis bezoeken exposities van amateurs en professionele fotografen in woonkamers, winkels en tuinen. FotoFestival Naarden is mede hierdoor een inspirerende ontmoetingsplek voor een breed publiek dat geïnteresseerd is in fotografie.

FotoFestival Naarden biedt een podium voor nieuw of jong talent, voor nieuwe vormen van fotografie, voor fotografie ondersteund door multimedia en voor fotografie in de sociale media. De stimulering van door multimedia ondersteunde fotografie heeft evenals de educatie bij het bestuur en de curatoren een hoge prioriteit.

Bestuur

Het bestuur van het FotoFestival is als volgt samengesteld:

  • André van der Velde, voorzitter
  • Peter van den Doel, plv voorzitter
  • Michiel Vos, penningmeester
  • Feiko Koster, hoofdcurator
  • Eduard Planting, hoofdcurator
  • Erik van der Spek, communicatie
  • Joke Smit, coördinatie