Oscar Voch

De foto’s van Oscar Voch tonen niet de bestaande wereld, maar laten een eigen werkelijkheid zien, terwijl de afstand tot de traditionele fotografie verder wordt vergroot doordat de afdrukken niet zijn gemaakt op glanzend papier maar op aquarelpapier. Hierdoor wordt bij de toeschouwer die niet met zijn werk vertrouwd is de indruk gewekt te maken te hebben met krijt of verf. Hier is echter sprake van een nieuw procedé, of zelfs een geheel nieuwe manier van werken, pas enige jaren geleden beschikbaar gekomen door de ontwikkelingen op digitaal gebied, en door Voch ten volle benut. Zijn werk logenstraft de wijdverbreide misvatting dat met de computer slechts gladde, synthetisch aandoende beelden te maken zijn.

Uitgaande van een idee, zoekt of vervaardigt hij de onderwerpen die hij nodig heeft, fotografeert ze, smeedt ze digitaal samen tot één beeld en bewerkt dit tot het gewenste resultaat is verkregen. Het is te vergelijken met de fotocollage omdat ook daar meerdere foto’s worden samengevoegd, maar anders dan bij de collage zoals we ons die voorstellen en waarbij de kunstenaar met schaar en lijmpot aan de gang is geweest, gaan hier de delen vloeiend en naadloos in elkaar over, waardoor het effect ontstaat van één scene, één geheel. Deze werkwijze geeft, aldus de maker, een vrijheid die in de geschiedenis van de kunst ongekend is.
Geen enkel medium biedt zoveel mogelijkheden. Elk idee is tot uitdrukking te brengen en de ruimte tot experimenteren is onbeperkt.

De beelden die Voch zo laat ontstaan – stillevens, (zelf)portretten, landschappen – zijn van een sobere, serene schoonheid, in zichzelf gekeerd en melancholiek, en in een artistiek handschrift dat zich niet met dat van een ander laat verwarren.

Oscar Voch, geboren te Amsterdam, werkt en woont in Amersfoort. Na jaren in de grootste verborgenheid aan zijn oeuvre gewerkt te hebben, trad hij er eind 2004 voor het eerst mee naar buiten. Hij werd al spoedig door kunstwereld en media opgemerkt, en er volgde een reeks groeps- en solo-exposities in binnen- en buitenland, alsmede talrijke artikelen in de pers, waaronder uitvoerige portfolio’s in foto- en kunsttijdschriften (o.a. TABLEAU FINE ARTS MAGAZINE en FOCUS). In 2007 verscheen van hem bij uitg. Voetnoot te Antwerpen het boek “BOUTADES” (uitverkocht), en het jaar daarop werden er 6 pagina’s aan hem gewijd in “BEYOND PHOTOGRAPHY”, het standaardwerk over de fotografie van de verbeelding in Nederland en België.

Hieronder: Oscar Voch - Zelfportret